Minu koolitustest on arvatud…

Veikko on väga asjalik koolitaja. Koolitajana ta ei suru oma arvamust peale ja on hea meelega kuulamas ära erinevate arusaamade selgitusi-põhjendusi. Veikko tugevuseks on pikaajaline pedagoogiline ja lapsevanemaks olemise kogemus. Tänu sellele on tema mõtetel praktilise kogemuse selgitus juures, mida on lihtne mõista ja õpilasena valdab tore äratundmisrõõm.

Janar Sõber
Lihula gümnaasiumi direktor


Osalesin Veikko koolitusel Tehnoloogia ja innovatsioon. Koolitusel oli innustav ja positiivne õhkkond. Koolitaja valdas teemat ja suutis seda ka edasi anda läbi praktiliste tegevuste. Koolitajal jätkus aega ja tähelepanu kõikide koolitusel osalejate jaoks.

Maia Tohver
Uuemõisa Lasteaed -Algkooli direktor


Mõtteviisist ja motivatsioonist õppimise ja õpetamiseni
3.jaanuar 2018 Tartu Hansa Koolis

Sageli kuuleme, et  koolituseks kokkutulnutel on üheks olulisemaks sooviks saada „nippe“, et neid oma töös kohe lihtsalt kasutama saaks hakata.  Selleks, et õpilane õpiks ja õpetaja saaks õpetada, ei piisa üksnes formaalsetest kokkulepetest.  Suhtumine, mis kannab mõtet „kui nemad (õpilased) õpiksid, küll siis mina (õpetaja) saaksin õpetada“ ei vii meid kahjuks soovitud tulemuseni. Pigem soodustab see lootusetust, pettumist, eeldamiste „lõksudesse“ sattumist ja suurendab õpilane-õpetaja suhtes sügavamat mittemõistmise lõhet.

Kalendriaasta alguse koolitus, mille viis läbi Veikko Kõrv, oli väga mõtlemapanev ja kasulik. Koolituse ülesehitus oli mõnusalt vaba ning samas tugines Veikko väga paljudele erinevatele allikatele (uuringud, raamatud), mis lisasid koolitusele kaalu ja väärtust. Kõigil osalejatel oli võimalus teemade käsitlemise juures kaasa rääkida, oma näiteid lisaks tuua. Koolituse käigus tekkis asjalik diskussioon, mis andis koolitusel osalejatele teadmise, et koolitusteema on aktuaalne ja osalejate kogemus oluline.

Koolitusmaterjal võimaldas vaadata õpetajatel nn „enda sisse“ ja mõista, kas mina ise olen oma eeskujuga piisavalt motiveeriv; miks õpilased käituvad just nii nagu nad käituvad; mida mina ise saan teha või muuta, et minu õpilased oma suhtumist korrigeeriksid või muudaksid (nt hakkaksid kokkulepetest kinni pidama, võtaksid vastutust).

Koolituspäeva tempo oli mõõdukas, teemad ja nende käsitlus aktuaalne ja huvitav (nt erinevad rollid, erinevad eesmärgid; õpilaskeskne õpikäsitus;  hoiakud), näited elust illustreerivad ning koolitusviis meie kollektiivile väga sobilik. 

Ja tõesti, koolituselt saime ka toimivaid „retsepte“ või pigem head meelespea eesmärki täitvaid käsitletud teemade sõnastusi, kuhu on koondatud kokkuvõtlikult tarkus, mis on küll lihtne ja õige, kuid vahel kipub meelest minema (nt nõuanded hoiakute kujundamiseks; millega saan olla eeskujuks?; mismoodi mõjutada õpilasi/kolleege?).

Koolitus andis kinnitust, et muutused, mida soovime teistelt, saavad alguse meist endist, meie mõtlemisest, suhtumisest jne. 

Veikko Kõrv on väga meeldiv koolitaja (ise nimetab ta ennast pigem kaasteeliseks kui koolitajaks), kes on iseõppijana uurinud palju erinevaid allikaid ja toetub teemade käsitlusel ka oma kauaaegsele praktilisele kogemusele, toob rohkelt näiteid elust enesest. Selline teemakäsitlus annab koolitusel osalejatele kindlust, et teooria pole üksnes eluvõõras „targutamine“ ega ideaalpildi presenteerimine, vaid reaalselt koolielus rakendatav teadmine.

Marika Vares
Tartu Hansa Kooli õppejuht