Kes on Veikko Kõrv?

Tere

Olen koolijuht, õpetaja ja koolitaja.

Usun eneseteostuse, panustamise ja koostöö potentsiaali. Koolitajana oman võimalust ja väljakutset seda avada.

Õpetamise kogemus alates 1989 aastast. Oman koolielust sisevaadet õpetaja, õppealajuhataja, haridustehnoloogi, huvi-, arendus- ja koolijuhina. Haridusvaldkonnast suurema pildi andis töö omavalitsuse haridusnõuniku ja maakonna haridusjuhina. Kaasaegse õpikäsituse rakendamisega seotud väljakutsete juurde jõudsin töötades koolijuhi ameti kõrval koolitajana Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses ning Läänemaa haridusuuenduse eestvedajana Läänemaa Arenduskeskuses. Lisaväärtusena kannan endas 7 aastat erasektori kogemust keskastme juhina Eesti suurimas kindlustusseltsis.

Loen oma koolitajatee alguseks aastat 2000, kui alustasin kindlustusagentide koolitamisega. Eeskujuks üks omaala tipptegijatest Peep Vain ja tema koolitused. Olles inspireeritud raamatust  Esmatähtis esikohale (Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca R. Merill) valmis 2002 aastaks minu esimene oma koolitus Elu, aeg ja kvaliteet, mille fookuses on eluaja tähendusliku kasutamise küsimus. Asjaga edasi tegelema innustas tõsiasi, et nimetatud koolitus mõjutas meie üksuse motivatsiooni ja müügitulemusi enam, kui müügitehnikate õpetamine.

Pärast Stephen R. Covey “eluõpikute” Väga efektiivse inimese 7 harjumust ja Printsiipidekeskne juhtimine läbi töötamist ning pidevas kokkupuutes enesemääratluse, suhete, enesearenduse ja -teostuse küsimustega sündis loomuliku järjena haridusvaldkonda naasmise otsus ning oma koolitustegevuse käivitamine.

Viimased aastad olen palju aega pühendanud küsimusele, millisel viisil tuua muutust sellesse, kuidas me näeme lapsi ning toetame nende arengut koolis. Kuulun Haridus-ja Noorteameti sisekoolitajate meeskonda (kesktase ja meistriklass).

Kui soovite minuga koos kaasa mõelda ning elamise ja arenemise võimekuse teemadel vestelda, olen hea meelega osaline teie eneseteadlikkuse ja motivatsiooni tõstmisel. Koos püüaksime suunata end selliste tunnete, mõtete ja tegevuste juurde, mis aitavad meil oma rolle paremini mõista, tasakaalus hoida  ja teostada.

Teemad, millest oskan kokku panna koolituskava ehk minu koolikoti viis sahtlit:

Mida teha, et lastel ja õpetajatel paremini läheks?

Usalduslikud suhted, julgustamine ja tunnustamine

Enesetunnetus ja eneseusaldus

Rollist sõltuva autoriteedi asendumine isikliku autoriteediga

Lapsed vajavad õppimiseks rahu

Õpikäsitus ja selle muutumine.

Mis on õppimine ja õpetamine, kuidas tekib uus teadmine?

Õppeprotsessi põhiprintsiibid, õpetaja roll.

Projektõpe, üldpädevused ja tagasiside.

Aja teadlik kasutamine, enesejuhtimine ajas.

Motivatsioon, eesmärgid ja eneseteostus.

Loovad suhted ja meeskonnatöö.

VÕTA ÜHENDUST SIIN  või kirjuta mulle e-posti aadressile korveikko@gmail.com