Ma vihkan kooli, aga mulle meeldib õppida.

Kool ei peaks olema koht, kust lastelt võetakse ära nende kaasasündinud õppimisrõõm.
Surve, kahtlustamine ja kontroll kuuluvad paljude  õpetajate ja õpilaste argipäeva. Iga psühholoog teab, et tegemist on haigusi tekitava keskkonnaga.

Koolituse eesmärk on õppida paremini tundma õppijate sisemisi motiive ning õpetaja rolli nende avaldumiseks soodsa keskkonna loomisel. Koolitusel arutleme selle üle, milline on meie arusaam õppimise ja õpetamise olemusest, eesmärkidest, erinevate osapoolte rollist. Koolitus aitab mõista õpilasega isikliku kontakti loomise olulisust kui õpilase edu ühe peamise eeldusena.

Maht: 6-8 akadeemilist tundi

Koolitusel aktiivselt osalenu:

 • mõistab, et õppimiskäsitus on kultuuripõhine nähtus ja ei ole eraldiseisev meie arusaamaga inimeseks olemisest;
 • teab ja kirjeldab sisemise motivatsiooni peamisi komponente;
 • teab, kuidas mõjutada õpilasi ja nende hoiakuid;
 • mõistab õpilasega isikliku kontakti olulisust õpilase edasijõudmise eeldusena.

Koolituse sisu püüab vastata kolmele küsimusele: I Mis?, II Miks? ja Kuidas?

Mis?

I osas püüame selgusele jõuda, täpsustada, mis on see, millega me täna õppeprotsessis rahul ei ole, mis vajaks teistmoodi lähenemist ning kus on meie endi õppimise, arenemise kohad.

 • Millega me rahul ei ole?
 • Meie arusaam õppimise ja õpetamise olemusest ning millest see sõltub.
  • Õpikäsitus, kui kultuuripõhine nähtus.
  • Kes ma olen? Mida ma tahan ära teha?
  • Minu rollid ja eesmärgid.
  • Kuidas ära tunda õigeid eesmärke?
 • Õppimist toetav õpikäsitus.
  • Ideaalne kool.
  • Mida see täpsemalt tähendab?
 • Kokkuvõte 

Miks?

II osas otsime vastuseid küsimustele: Miks on selline olukord tekkinud?  Miks on selle muutmine oluline?

 • Uskumuse, hoiakud ja mõtteviis.
  • Olukordade ja asjade kolm perspektiivi.
  • Tegutsemise allikas.
  • Uskumused ja hoiakud.
  • Õpetaja hoiakud.
 • Motivatsioon – miks inimesed teevad asju nii, nagu nad teevad?
  • Kaks kõige suuremat vajadust.
 • Õpilaste sisemine motivatsioon ja selle toetamine.
  • Millega me õpilasi koolis täna  motiveerime?
  • Mis tegelikult on inimesele/õpilasele tähtis?
  • Õpetaja roll.
 • Kokkuvõte.

Kuidas?

III osas vaatame, kuidas positiivseid muutusi ise esile kutsuda.

 • Õpetaja-õpilane suhtluskvaliteet.
 • Õpilaste mõjutamine ja hoiakute kujundamine.
  • Eeskuju: kes ma olen ja kuidas ma tegutsen?
  • Suhted: kas ma mõistan ja hoolin?
  • Õpetamine: mida ma teile räägin?
 • Mida teha päevast päeva, nädalast nädalasse?
  • Enesemääratluspädevus on vundament.
  • Vältimatud tööriistad.
  • Millest alata?
  • Kuidas jätkata, tegevuskava koostamine.
   • Milliseid tegevusi tuleks kindlasti muutumatul kujul jätkata?
   • Milliseid tegevusi tuleks jätkata, aga oluliselt parandada?
   • Milliseid uusi tegevusi tuleks hakata tegema?
   • Millised tegevused tuleks kohe lõpetada?
 • Kokkuvõte. 

Koolituse järeltöö:
Kahe nädala jooksul viimistletakse poole aasta tegevuskava, koos verstapostide, meetodite ja vastutajatega. Kava on jagatud kõigile meeskonnliikmetele elektroonilises keskkonnas koos kommenteerimise ja ettepanekute tegemise võimalusega.
Poole aasta pärast toimub koolitajaga 1,5h kohtumine, kus vaadatakse üle, kuidas on läinud.