Minu elu tähendus.

Minu elu tähendus on koolituse Kui teha on nii palju ja aega on nii vähe pikem ja enam süvitsi minev laiendus. Püüame koolitusel visualiseerida tulevikku ning tõstatame küsimuse oma elu tähenduslikkusest.

Koolitus aitab Sul avasta oma missiooni, määratleda sellest tulenevalt oma rolle, püstita enda jaoks olulisi eesmärke. Näitan, kuidas koostada nädalakava nii, et Sulle kõige tähtsamad asjad tehtud saaks ning kuidas toime tulla elu poolt ette seatud väljakutsetega. Koolitus aitab mõista loova suhtlemise kaudu tekkiva sünergia tähtsust sinu plaanide teostumisel.

Maht: 16 akadeemilist tundi (kaks järjestikust päeva)

Koolitus  jaguneb viieks üksteisega tihedalt seotud alateemaks.
Esimeses osas, Kes ma olen, kuidas ma elan ja mõtlen?uurime inimese olemust, tema rolle, valdavaid mõtteviise, paradigmasid, vajadusi ja tegutsemise motiive.
Teises osas, Minu elu visioon ja missioon, püüame visualiseerida oma tulevikku ning tõstatame küsimuse eneseteostusest.
Kolmandaks uurime Õigete eesmärkide võlujõudu, nende püstitamise ja täitmise kunsti.
Kõige praktilisem ja kohe rakendatav on neljas osa, Mida teha päevast päeva ja nädalast nädalasse?, kus vaatleme, kuidas ennast igapäevaselt ajas juhtida nii, et  rollid oleksid tasakaalus ja me tegeleksime ainult selliste asjadega, mis viivad meid oma eesmärkide täitmiseni.
Viimases osas, Vastastikune sõltuvus ja suhted, on vaatluse all meie koostöö, selle eesmärgid ja tulemused teiste inimestega. Inimeste mõistmine ja mõjutamine.

Koolitusel otsime vastuseid paljudele olulistele küsimustele arutledes muuhulgas alljärgnevatel teemadel:
Kes ma olen?
Meie  vajadused ja võimed
Võimsad tööriistad – eneseteadlikkus, südametunnistus, tahe, kujutlusvõime
Kuidas ma võiksin elada? Millised võiksid olla minu suhted ja inimesed minu ümber?Millised võiksid olla minu teadmised, oskused ja iseloom? Millised võiksid olla minu panused ja saavutused?
Eesmärkide jõud
Teadlik ajakasutus – mida teha päevast päeva ja nädalast nädalasse?
Looduslik tasakaal meie elus – tasakaal füüsilise, sotsiaalse, emotsionaalse ja hingelise tasandi vahel. Tasakaal meie rollide vahel. Tasakaal arenemise ja tegemise vahel.
Me ei ela üksi – võidan-võidan tegutsemine. Avatus ja usk üksteiselt õppimisse, avatus uutele alternatiividele. Mõistmine, et ühtsus on üksteise täiendamine, mitte ühetaolisus.