Kui teha on nii palju ja aega on nii vähe.

Kuidas me näeme oma elu ja aega?
Enamasti on meil pidevalt kiire! Me tahaksime rohkem elu nautida, aga tormame ringi ega leia enese jaoks aega. Sõbrad ja pere soovivad meilt samuti enamat. Tihti tajume, et isiklik elu ja töö ei ole tasakaalus. Meile tundub, et on vaja liiga palju teha. Me ei suuda valida ega julge midagi tegemata jätta. Valitseb pidev kriisiolukord, sest me lükkame kõik viimasele minutile, sest valitseb pidev kriisiolukord.
Kas pole tuttav olukord?

Millest me koolitusel räägime?
Räägime sellest, kes me oleme, kuidas me elame ja mõtleme?
Mida on meil anda ja korda saata, millised on meie eesmärgid? Mida teha päevast päeva, nädalast nädalasse, et elu oleks mõtestatud ja samas nauditav.
Koolitus aitab organiseerida sisemist tasakaalu eesmärkide püstitamisel ja nende
saavutamisel mistahes rollides, mida meil elus kanda on.
Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad parandada oma elu kvaliteeti, kasutada neile antud aega enam mõtestatult, teostada ennast läbi tasakaalustatud töö ja isikliku elu.
Koolitus  jaguneb kolmeks üksteisega seotud teemaks.
Kes ma olen, kuidas ma elan ja mõtlen?
Esimeses osas uurime inimese olemust, tema rolle ja nende tasakaalu, uskumusi, vajadusi ja tegutsemise motiive.
Õiged eesmärgid.
Teiseks uurime tasakaalustatud eesmärkide jõudu, nende püstitamise ja täitmise kunsti.
Mida teha päevast päeva ja nädalast nädalasse?
Kõige praktilisem ja kohe rakendatav on viimane osa. Vaatleme, kuidas ennast igapäevaselt ajas juhtida nii, et meie rollid oleksid tasakaalus ja fookuses püsiksid ainult eesmärkidest tulenevad esmatähtsad asjad.