Koolitused

Miks tulla koolitusele?
Uued teadmised ja kogemused on uute uskumuste, mõtete, emotsioonide ning tegude eelduseks.

Kus koolitused toimuvad?
Koolitusi viin läbi kõikjal, kuhu kutsutakse. Alternatiivina saan pakkuda tervet motivatsioonipäeva Kooli talus. Päevakava ja tegevused vastavalt teie soovidele ja meie võimalustele.

 

Koolituste lühikirjeldused


Igapäevatööst eneseteostuseni üheskoos.
Igapäevatööst eneseteostuseni üheskoos on ühest küljest enesearengu koolitus, teisalt loob eeldused suurepäraseks koostööks.

Koolituse eesmärk on õppida paremini nägema oma tööd kui ühte põhilist viisi ning võimalust läbi koostöö ja arenemise jätta endast jälg. Koolitus aitab organiseerida sisemist tasakaalu loomaks isiklikku sõltumatust, mille läbi omakorda suureneb efektiivse koostöö võime ühiste  eesmärkide püstitamisel ja nende saavutamisel.

Loe täpsemalt…Minu elu tähendus.
Minu elu tähendus on koolituse Kui teha on nii palju ja aega on nii vähe pikem ja rohkem süvitsi minev laiendus. Püüame koolitusel visualiseerida oma tulevikku ning tõstatame küsimuse oma elu tähenduslikkusest.

Loe täpsemalt…Kui teha on nii palju ja aega on nii vähe.
Kuidas me näeme oma elu ja aega?
Enamasti on meil pidevalt kiire! Me tahaksime rohkem elu nautida, aga tormame ringi ega leia enese jaoks aega. Sõbrad ja pere soovivad meilt samuti enamat. Tihti tajume, et isiklik elu ja töö ei ole tasakaalus. Meile tundub, et on vaja nii palju teha ja aega on liiga vähe.  Me ei suuda valida ega julge midagi tegemata jätta. Valitseb pidev kriisiolukord, sest me lükkame kõik viimasele minutile, sest valitseb pidev kriisiolukord.
Kui tuleb tuttav ette, siis loe edasi?

Loe täpsemalt…Ma vihkan kooli,aga mulle meeldib õppida.
Kool ei peaks olema koht, kust lastelt võetakse ära nende kaasasündinud õppimisrõõm.
Surve, kahtlustamine ja kontroll kuuluvad paljude  õpetajate ja õpilaste argipäeva. Iga psühholoog teab, et tegemist on haigusi tekitava keskkonnaga.

Koolituse eesmärk õppida paremini tundma õppijate sisemisi motiive ning õpetaja rolli nende avaldumiseks soodsa keskkonna loomisel. Koolitusel arutame, milline on meie arusaam õppimise ja õpetamise olemusest, eesmärkidest, erinevate osapoolte rollist. Koolitus aitab mõista õpilasega isikliku kontakti loomise olulisust kui õpilase edu ühte peamist eeldust.

Loe täpsemalt…Praktiline meeskonnatöö.
Praktilise meeskonnatöö koolitused toimuvad üldjuhul aprillist oktoobrini. Koolitus toimub enamjaolt vabas õhus. Läbi koos tegutsemist eeldavate erinevate praktiliste harjutuste ja ülesannete õpime ennast ja oma kaaslasi paremini tundma. Eesmärgiks on suurendada meeskonnasisest usaldust ning omavahelist loovat suhtlemist. Õpime leidma tasakaalu teiste kuulamise ja oma arvamuse väljendamise vahel.